Srijeda, Veljača 19, 2020

slogan

Ponuda

         
Izrađujemo projekte:        
         
 • višestambenih i obiteljskih građevina
 • javnih, poslovnih i društvenih građevina
 • ugostiteljskih građevina
 • vjerskih građevina
 • rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i interpolacije
 • unutar zaštićenih gradskih jezgri (s ovlašt. Min. kulture)
 • uređenja obala, lučica i plaža
 
 • uređenja terena i parkova
 • uređenje groblja
 • uređenja trgova i urbane opreme
 • detaljni plan uređenja
 • za legalizaciju građevina
 • arhitektonske analize lokacije
 • planske i urbanističke analize lokacije
 
 • izrada 3D modela
 • 3D vizualizacije i fotomontaže
 • fotografije, obrade fotografija
 • grafički dizajn
 • produkt dizajn
 • ilustracije
 • karikature