Srijeda, Veljača 19, 2020

slogan

Malinska

Predmetnom obuhvatu pristupili smo sveobuhvatno, tražeći novi zajednički nazivnik prostora, ali istovremeno uvažavajući i pojedinačne vrijedne događaje u prostoru. Stvorili smo novu atraktivnu rekreacijsko-kupališnu zonu na samom sjeveru obuhvata, znatno proširenje postojećeg lukobrana s novim parkom koji uravnotežuje akvatorij luke s postojećim parkom preko puta, proširenje i povećani kapacitet luke za komercijalni i nautički promet, novi mali trg pored velog mula i novi veli trg pored malog mula, proširili smo postojeću rekreacijsko kupališnu zonu parka Krokišće i klupske prostore, omogućili očuvanje i proširenje brodogradilišta te u nastavku znatno oplemenili i proširili kupališni pojas.

Za cijeli zahvat smo predvidjeli unikatni dizajnerski pristup organizaciji obalnog pojasa plaža i šetnica modularnim sistemom projektiranja elemenata te omogućili proširenja pješačko servisnih puteva i obalnog puta.

Na ovaj način planiranja naselje Malinska dobiva mogućnost nastavka obalni uređenja visoke kvalitete te nebrojene razvojne mogućnosti i specifičnosti podneblja. Omogućena je etapnost izgradnje prema natječajnom elaboratu. Predloženim rješenjem čitav prostor postaje kontinuirani uređeni pojas uz more, šetnica uz liniju mora na koju se nižu mnogobrojni sadržaji, događaji u prostoru, čime zahvat ima potencijal dobiti i atraktivnu ulogu u turističkoj ponudi mjesta, s novim ugostiteljskim, društvenim, komercijalnim, rekreacijsko - kupališnim sadržajem i štekatima, javnim sanitarnim čvorom i štandovima za prodaju suvenira.

MALINSKA - URBANIZAM/NATJEČAJI

Prostorno-funkcionalna cjelina – zona 1

Nova kupališno - rekreacijska zona u blizini hotela "Miramare". Zamišljena je proširena kupališno - rekreacijska zona koja bi sadržava park, obalni kupališni dio, pješčanu plažu i mali lukobran.

Dio za rekreaciju organiziran je u novom parku s dječjim igralištem i sportskim terenima, a tu je planiran i objekt s javnim sanitarijama za cijelu zonu te ugostiteljskim dijelom. Ostavljena je mogućnost organizacije dijela za osobe smanjene pokretljivosti. Pristup je omogućen, bez barijera, šetnicom uz more iz mjesta i s lukobrana te servisno pješačkom cestom na istoku uz koju su planirani komercijalni štandovi.

_Rekonstuirani Lukobran

Poštivajući postojeći oblik, lukobran je rekonstruiran, povećan te sadržajno osmišljen.

_Sjeverni dio

Sjevernim dijelom lukobrana organizirana je šetnica, a može se može koristiti za kupanje, ribolov, odmor. Ispred šetnice je i nasip, koji služi kao valobran, a kao dodatna zaštita je postavljena i zaštitnim niskim zidom u visini 1 m. Zid je prekinut na svim žarišnim točkama kako bi se omogućila nesmetana komunikacija s južnim dijelom. U istočnom dijelu gdje je zelenilo, ostavljena je mogućnost za gradnju dodanog društvenog sadržaja.

_Park

Kao posebno atraktivni element lukobrana zamišljen je park u obliku niskog brežuljka, savršenog vidikovca. Svojim pomalo neobičnim oblikom, ali i položajem daje jednu izvjesnu 'bajkovitost' mjestu, a pogotovo jer je na vrhu zamišljena moderna interpretacija vjetrenjače-mlina.

_Vjetrenjača-malin

Spomen na povijesni mlin, od čega potječe i ime samog mjesta, interpretiran na moderan način. Donji dio objekta-skulpture izgradio bi se od kamena, materijala kojim je povijesno i građen mlin, na način da podsjeća na stari dio mlina. Iz njega na gore bi se od elegantne metalne konstrukcije izgradio arhetip oblika mlina. Vjetrenjača i mehanizam u funkciji bi se izradio kao replika starog, a metalna konstrukcija bi omogućila pogled u sami mehanizam prijenosa okretaja. Donji kameni dio, snagom vjetra i prijenosom okretaja bi se stvarno vrtio i omogućio djeci zabavnu atrakciju.

Na ovaj način bi se postigao artefakt visokog edukativnog značenja. Kao dodatak, unutrašnjost bi se mogla dopuniti natpisima o povijesti mjesta, značaja vjetrenjače i sličnim podacima.

_Jug

S južne strane je organizirana adekvatna operativna površina s omogućenim kolnim pristupom, jedan mul i jedan ponton za nautičke vezove, te servisni dio proširenog kapaciteta. Tu je projektiran objekt koji sadrži ugostiteljski sadržaj, prostore za Lučku upravu, te servisni dio.

Luka Malinska

_Operativna površina

Na novom lukobranu omogućena je operativna površina u dužini od 85m u zaštićenom dijelu te dodatnih 50m na vanjskoj strani. Omogućen je kolni pristup operativnoj površini. Sekundarna operativna površina unutar akvatorija luke omogućena je na velom mulu u dužini 50m.

_Komunalni vezovi

Postojeći komunalni vezovi su zadržani, uz obnovu i proširenje dijela obale. Dodan je novi mul s pontonima na T koji povećavaju kapacitet i omogućuju jednostavniji pristup vezovima. Na mjestu privremenih komunalnih vezova organiziran je novi gat i novi ponton, dimenzionirani prema nautičkim brodicama od 12m, ali fleksibilan za upotrebu kao privremeni komunalni ili nautički promet.

_Nautički vezovi

Nautički vezovi su omogućeni na Novom mulu na lukobranu, novom pontonu na lukobranu, duž Nove rive i na novom pontonu na Velom mulu. Također je proširen Novi mul i dodan mu je ponton i korišten je sjeverni dio obale uz mali mul. Nautički i komunalni vezovi se mogu zonirati prema potrebi.

_Servisni dio

Lokacija postojeće dizalice je zadržana, servisni plato proširen i dostupan s ceste. Istezalište pokraj Malog mula je zadržano prema traženjima iz natječajnog elaborata. Konačni raspored komunalnih i komercijalnih vezova te dimenzije vezova točno će se odrediti u dogovoru s Lučkom upravom.

Nova riva

Sjeverni završetak Nove rive pješački će biti povezan nastavku lungomara, a postojeći dio parka će se zadržati uz minimalne prilagodbe urbane opreme.

Prostorno-funkcionalna cjelina - Zona 2                              

Mali trg

Na donjem dijelu, ispod spomen parka, organizirano je proširenje s štandarcem, (na mjestu rušenja objekta turističke zajednice). Dobilo je i simpatičan naziv Mali trg, a nalazi se uz Veli mul. U nastavku od Malog trga predviđen je i novi dio parka. Unutar njega je predviđeno i mjesto za podzemne kontejnere za otpad.

Akvatorij povijesne luke

Akvatoriju povijesne luke je zadržan povijesni potkovasti oblik uz minimalne korekcije obalnog ruba na mjestu preslice. Uz obalni rub bi se u širini 1,7m ugradio kameni rub i pod, čime bi se postigao kontinuitet šetnice. Postojeći ponton je skraćen i preusmjeren na drugi mul, pa će se umanjiti gužva u upotrebi.

Jaz

Jaz je prekrasni artefakt u prostoru, ali je potonuo i nije lako vidljiv. Kako bi bio više prisutan i lakše prepoznatljiv, planirano je proširenje s gornje strane u vidu podne kamene obloge i kamenog zdenca. Uz to bi se u blizini mogao osmisliti i info natpis o Jazu.

Veli trg

Jednako simpatično kao i Mali trg smješten uz veli mul, veliki trg uz Mali mul je dobi naziv Veli trg. Dakle, na mjestu baraka kluba i dijela parka, te prijašnjeg proširenja uz Novi i Mali mul predviđen je Veli trg koji je položen prema povijesnoj luci, a završava na jugozapadu, na objektu koji nudi ugostiteljske i komercijalne sadržaje te sadržaje kluba, a može primiti i prostor Turističke zajednice. Trg je zamišljen u modulu 3m s kolonadama rasvjetnih tijela koje ga usmjeravaju prema povijesnoj luci ili mjestu predviđenom za montažnu binu.

Taj se otvoreni, slobodni prostor će se koristi za organizaciju društvenih, kulturnih i zabavnih manifestacija na otvorenom. Postojeće zelenilo će se maksimalno očuvati, jer modularni sistem omogućuje uklapanje ploha zelenila u atraktivni raspored bez obaveznog reda.

Mali mul

Mali mul i istezalište zadržavaju u postojećem obliku, a u parku pored je predviđeno mjesto za spomen obilježje.

Novi mul

Novi mul je produžen za 40m i dodan mu je ponton. Unutar Novog mula predviđeno je mjesto na kom je moguće organizirati vaterpolo utakmice ili razne druge manifestacije, što je višestruko korisno i zbog blizine Velog trga. U tu svrhu su i previđena dva reflektora.

Prostorno-funkcionalna cjelina - Zona 3              

Park

Iako je dio postojećeg parka prepušten za Veli trg, na zapadu je park proširen još više i time je dobio pravilnu formu i mogućnost kvalitetnijeg korištenja za rekreaciju u komunikaciji sa obalnim dijelom kupališta. Postojeći jog za balote se premješta, a predviđeni su tereni za odbojku na pijesku i stolni tenis.

Kupalište

Kupalište unutar rekreacijske zone Krokišće nastavlja se direktno na Veli trg. Osmišljeno je u modularnim elementima kojim se stvaraju zanimljive mikrolokacije za kupanje. Elementi se spuštaju i uzdižu, a neki su čak i izbačeni u more, a mogli bi se organizirati kao fiksni ili čak kao plutajući. Na ovaj način služe i kao klupe, sunčališta, stepenice, skakaonice, pješčanici i sl. Na njih se lako mogu ugraditi klupe, kabine za presvlaku. Na istočnoj strani je organiziran dio kupališta za osobe s posebnim potrebama, a na zapadu završava Željeznim mulom.

Željezni mul

Željezni mul je zamišljen kao mul posebnog oblikovanja. Kako bi opravdao svoj toponim 'željezni', unutar betonskih elemenata predviđene su fuge od metala koje se križaju u nepravilnom rasporedu, a na nekim mjestima formiraju i mali metalni plato. Tu je zamišljena i posebna metalna kolona koja se uklapa u ovaj dizajn. Ovakvim pristupom bi se Željezni mul pretvorilo u atraktivni događaj u prostoru, a koristio bi se i kao sunčalište kupališta.

Prostorno-funkcionalna cjelina - Zona 4                                             

Lokacija postojećeg brodogradilišta je zadržana, ali je kapacitet povećan i omogućen je veći radni plato okolo. Odvojen je od šetnice niskim zidom i zelenilom pa je omogućen i pogled na ovaj zanimljiv aspekt obalne šetnice. U blizini brodogradilišta, s strane servisno pješačke ulice  predviđeno je mjesto za ugradnju podzemnih kontejnera.

Uvala Portić

Uvala portić je zadržala svoju kupališnu namjenu, a i sami mandrać bi zadržao postojeći oblik uz minimalne 'kozmetičke' zahvate, te dodavanje zelenila i stabala, te bi se prenamjenio u službu kupališta.

Prostorno-funkcionalna cjelina - Zona 5              

Novo kupalište

U prostoru između brodogradilišta i kupališta Draga, planirana je kupališno rekreacijska zona. Uz samo brodogradilište organiziran je kupališni prostor za osobe s posebnim potrebama, na spoju s kupalištem Draga planiran je polukružni ugostiteljski objekt. Cijeli zahvat je planiran kao šljunčana plaža oblikovana s tri kamena pernja.

Cesta je zonirana u servisno pješačku i obalnu pješačku između kojih se u modulu 3 metra izmjenjuju zelenilo, prolazi i prostor za komercijalne štandove, i s pripadajućom urbanom i plažnom opremom. Postojeća stabla se čuvaju, te nadopunjuju s novima kako bi  formirali kontinuirani slijed hlada.

Prostorno-funkcionalna cjelina - Zona 6              

Kupalište Draga

Kupalište će se proširiti i organizirati s modularnim elementima na dva nivoa. Pri samom dolasku formiran je vidikovac, te je omogućen kontinuirani prolaz uz more na gornji i donji nivo. Na ovaj način bi se postojeći dominantni potporni zid 'ukrotio i ne bi bio toliko upadljiv.

U kupalište bi se integrirali i otoci zelenila s stablima za formiranje hlada. Krajnji jugozapadni dio u prirodnom pokosu bi se zadržao. Na samom kraju bi se proširio postojeći mul s oblim završetkom i kolonom na vrhu.

Park Draga

Park će se zadržati i dodat će se nova veza ka kupalištu kako bi se bolje integrirao s njim.Na sjeveru će se dodati dio zelenila.

PROMET

Kolni promet

Režim kolnog prometa je zadržan u cijelosti. Projektirano je novo raskršće na  dnu Ulice Joakima Tončića te je omogućena rekonstrukcija ulice i direktni prilaz na lukobran. Na lukobranu je omogućen prostor za parking u dvostrukom režimu korištenja i kolni pristup do operativne površine lukobrana. Prema natječajnom elaboratu, ostale prometnice unutar razmatranog obalnog pojas centra naselja danas isključene su iz sustava standardnog aktivnog prometovanja motornim vozila.

Pješački promet

Postignut je potpuni kontinuitet pješačke šetnice cijelim obalnim pojasom, povezujući putem ključne događaje u prostoru.

TEHNIČKI OPIS

Građevine

Nosiva konstrukcija građevina predviđena je kao armirano – beton-ska. Stropne i krovne konstrukcije su pune armirano-betonske ploče debljine 15cm. Objekt se temelji na AB ploči debljine 25cm. Objekti su projektiran modernim arhitektonskim jezikom s ravnim krovom, koristeći kombinaciju armiranog betona i prirodnog lokalnog lomljenog kamena. Kamen je autohtoni i uklopit će se u postojeće zi-dove na terenu, te će se na ovaj način objekti utopiti u ambijent. Dva objekt su kraj kupališta su oble forme, tri su ortogonalne, a objekt brodogradilišta je paviljonski tip sličan postojećem s kosim krovom.

Obala

Rub obale je od kamenih masiva, debljine 30 cm, širine 60 cm, sa zaobljenim rubom, bočne strane obložnice kao i gornja ploha obložiti će se od pilanih kamenih ploča. Po hodnoj plohi gata postaviti će se kamene ploče debljine 6 cm, širine 40 cm, slobodne dužine. Gornja površina kamena obrađena zubatim čekićem (grubo štokovanje). Kamen polagati u cementnom mortu debljine cca 4 cm, na betonskoj podlozi. Pod nagnut u padu prema moru prema kotama iz projekta, sa uzdužnim fugama širine do 1 cm.

Uz obalni rub će se, na mjestima gdje je potrebno, montirati inox stupići za privez plovila, te ormarići

za napajanje plovila (voda+struja). Obrub gatova je od kamenih masiva, debljine 30 cm, širine 60 cm, sa zaobljenim rubom, bočne strane obložnice kao i gornja ploha obložiti će se od pilanih kamenih ploča. Po hodnoj plohi gata postaviti će se kamene ploče debljine 6 cm, širine 40 cm, slobodne dužine. Gornja površina kamena obrađena zubatim čekićem (grubo štokovanje). Kamen polagati u cementnom mortu debljine cca 4 cm, na betonskoj podlozi. Pod nagnut u padu prema moru prema kotama iz projekta, sa uzdužnim fugama širine do 1 cm. Planirano je i nadopuniti postojeće grupacije zelenila i stabala, kako bi se postigao što veći kontinuitet šetnice u ugodnom hladu i atnosferi.

Prostor za šetnju i odmor uredit će se klupama izrađenih od kamena i drva. Postojeće šentade bi se sačuvale i bojale u nove boje u skladu sa zonama uređenja. Uz servisno pješačke ulice, koje su u turističkoj sezoni isključivo pješačka, prema moru je planirana „trgovačka“ ulica od dva niza štandova, natkrivenih banaka, za prodaju suvenira. Između dva niza štandova je prostor za prodavače, a kupci prolaze sa obje vanjske strane, strane pješačke prometnice i sa strane nove pasarele prema moru i žardinjerom stablima. Površina određena za postavu sezonskih štandova popoditi će se betonskim opločnicima.

Modul

Osmišljen je modul 3x3m koji je primjenjiv gotovo u svim segmentima projektiranja. U formiranju trga i kupališta bio bi izrađen od betona visoke kvalitete lijevane na mjestu s završnom obradom štokovano antikato. Isti elementi bi se mogli koristiti i završetak obale i u moru u kupališnim zonama. Varijanta s plutajućim (kao ponton) elementima otvara zanimljivu mogućnost formiranja plutajućih platformi raznih oblika, ovisno o manifestaciji ili upotrebi.

U istom modulu su zamišljene i zone zelenila u kontaktu sa kupališno rekreacijskim zonama. Ovo pruža nebrojene mogućnosti i stvara koncept s kojim je određeno projektiranje pojedinih zahvata, a sve na način da se stvori zajednički element oblikovanja koji bi postavio podlogu za prepoznatljiv imidž obalnog pojasa Malinske.

ISKAZ PROSTORNIH PARAMETARA
Zona 1
Postojeća površina: 13.000m2 Nova površina: 20.700m2 Objekti (2): 200m2
Zona 2
Postojeća površina: 10.000m2 Nova površina: 11.500m2 Objekti (1): 180m2
Zona 3
Postojeća površina: 4.600m2 Nova površina: 7.500m2 Objekti (1): 140m2
Zona 4
Postojeća površina: 2.300m2 Nova površina: 3.150m2 Objekti (1): 120m2
Zona 5
Postojeća površina: 2.300m2 Nova površina: 5.100m2 Objekti (1): 50m2
Zona 6
Postojeća površina: 4.400m2 Nova površina: 4.800m2 Objekti (0): -

UKUPNO: Postojeća površina: 36.600m2 Nova površina: 52.750m2 Objekti (6): 690m2