Utorak, Listopad 15, 2019

slogan

Malinska

Predmetnom obuhvatu pristupili smo sveobuhvatno, tražeći novi zajednički nazivnik prostora, ali istovremeno uvažavajući i pojedinačne vrijedne događaje u prostoru. Stvorili smo novu atraktivnu rekreacijsko-kupališnu zonu na samom sjeveru obuhvata, znatno proširenje postojećeg lukobrana s novim parkom koji uravnotežuje akvatorij luke s postojećim parkom preko puta, proširenje i povećani kapacitet luke za komercijalni i nautički promet, novi mali trg pored velog mula i novi veli trg pored malog mula, proširili smo postojeću rekreacijsko kupališnu zonu parka Krokišće i klupske prostore, omogućili očuvanje i proširenje brodogradilišta te u nastavku znatno oplemenili i proširili kupališni pojas.

Za cijeli zahvat smo predvidjeli unikatni dizajnerski pristup organizaciji obalnog pojasa plaža i šetnica modularnim sistemom projektiranja elemenata te omogućili proširenja pješačko servisnih puteva i obalnog puta.

Na ovaj način planiranja naselje Malinska dobiva mogućnost nastavka obalni uređenja visoke kvalitete te nebrojene razvojne mogućnosti i specifičnosti podneblja. Omogućena je etapnost izgradnje prema natječajnom elaboratu. Predloženim rješenjem čitav prostor postaje kontinuirani uređeni pojas uz more, šetnica uz liniju mora na koju se nižu mnogobrojni sadržaji, događaji u prostoru, čime zahvat ima potencijal dobiti i atraktivnu ulogu u turističkoj ponudi mjesta, s novim ugostiteljskim, društvenim, komercijalnim, rekreacijsko - kupališnim sadržajem i štekatima, javnim sanitarnim čvorom i štandovima za prodaju suvenira.