Srijeda, Veljača 19, 2020

slogan

Arhitektura

 
PROSTOR-SPLIT d.o.o. osnovan je 1994. godine.
Do danas smo izradili preko 500 raznovrsnih projekata, od kojih je znatan broj i realiziran.
Njegujemo autorsku arhitekturu i originalne oblikovne vrijednosti, poštivajući pravila stuke,te uvijek vodeći računa o zadovoljenju želja investitora i korisnika objekta.
Ravnotežu između kvalitete i ekonomičnosti postižemo uskom suradnjom s mnoštvom stručnjaka i konzultacijama s specijalistima na pojedinom polju interesa.
Poseban afinitet imamo prema uklapanju novih objekata u postojeće gradske jezgre koje su pod zaštitom, poštujući tradiciju i karakteristike ambijenta.